వేదిక-Vedhika 0.0.3


Free
7.97 MB
  Continue to app
Publisher Descriptionతెలుగువారికి "వేదిక" సాదరంగా అహ్వానిస్తుంది.
తేనెలొలికే తెలుగు భాషకు మావంతు సేవ ఈ "వేదిక".
ఎక్కడెక్కడో వున్నా తెలుగుపై మక్కువ తీరని తెలుగువారి కోసం ఈ "వేదిక".
తమ పిల్లలకు తెలుగు భాష నేర్పించాలనుకునే తల్లిదండ్రులకు ఆసరాగా నిలుస్తుంది ఈ "వేదిక".
'మన సంస్కృతినీ, సాంప్రదాయాలను గుర్తుచేసుకుందాం, నలుగురితో పంచుకుందాం,' అనుకునేవారికీ "వేదిక".
సౌందర్యం, చిట్కాల వంటి సంగతులతో మన తెలుగింటి ఆడపడుచులకు అండగా వుంటుంది ఈ "వేదిక".
తెలుగువారి కాలక్షేపం కోసం మేము చేస్తున్న చిరు ప్రయత్నమిది. ఈ "వేదిక" అందరికీ ఎంతో కొంత వుపయోగపడుతుందనీ, అందరినీ సంతోషపరుస్తుందనీ ఆశిస్తూ "వేదిక"కు హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం.
ఇట్లు ,
వేదిక సభ్యులు.
Popular telugu jokes to read and laugh.
Share jokes, send wishes to friends through WhatsApp.
Enables users to see and provide ratings on the jokes.
"Vedhika" app is for all Telugu people who are fun lovers.

వేదిక-Vedhika is a free software application from the Recreation subcategory, part of the Home & Hobby category. The app is currently available in English and it was last updated on 2016-05-16. The program can be installed on Android.

వేదిక-Vedhika (version 0.0.3) has a file size of 7.97 MB and is available for download from our website. Just click the green Download button above to start. Until now the program was downloaded 0 times. We already checked that the download link to be safe, however for your own protection we recommend that you scan the downloaded software with your antivirus.

Program DetailsGeneral

 
Publisher Bhoo
Released Date 2016-05-16
Languages English

Category

 
Category Home & Hobby
Subcategory Recreation

System requirements

 
Operating systems android

Download information

 
File size 7.97 MB
Total downloads 0

Pricing

 
License model Free
Price N/A

Version HistoryHere you can find the changelog of వేదిక-Vedhika since it was posted on our website on 2016-10-16. The latest version is 0.0.3 and it was updated on soft112.com on 2018-03-22. See below the changes in each version:

version 0.0.3

posted on 2016-05-16

Android Version updated


Add a review


Tell us your experience with వేదిక-Vedhika 0.0.3RELATED PROGRAMS
Our Recommendations


BarCode2D-PNG
Click stars to rate this APP!

Users Rating:  
  0.0/5     0
Editor Rating:  
  0/5
Downloads last week: 0
Release Date: 2016-05-16
Publisher: Bhoo
Operating System: android
Type: Free